Bild 233 från förr

En bild från 26 maj 1978, sista resan med loket "Märra" på sträckan Svartå-Örerbro.