Bild 230 från förr

Arbetare utanför Svartå såg, sågen byggdes omkring 1870. Sågen uthyrdes till ett norskt träbolag 1906 som byggde till en ångmaskin vars maskinhus och skorsten syns på bilden. Hela sågen brann ned till grunden den 20 augusti 1907.
Bilden tagen 19 juli 1907.

Text från baksida på foto