Bild 224 från förr

Vy på järnvägslinje och bro med semafor vid Letälven mellan Degerfors och Svartå.
Fotografering 1900 (Cirka 1900)