Bild 222 från förr


Bilden troligen från lusthuset vid Höglunda