Bild 219 från förr


Lillbjörken och bron ut på ön.