Bild 206 från förr

Flaggstången reses vid Slottet ett arbete för minst sju personer enligt bilden.