Bild 194 från förr

Ankor och barn på vägen till Kvarntorp.