Bild 191 från förr

En enastående bild tagen från Lillbjörken mot Svartå.