Bild 183 från förr

En bild från 1983 då Knittelbo efter Bruksgatan renoverades.