Bild 181 från förr


Foto Per-Olof Löfstedt 2004

Bäverspaning i GamlaParken.