Bild 180 från förr

Svartå konfirmander, 10 konfirmander och pastor H. Axman.
Foto Samuel Lindskog 1924   Källa Örebro läns museum