Bild 179 från förr

Skador på Nordändsvägen repareras av bröderna Atterstig.