Bild 178 från förr

Vy över boställshus vid Svartå station
Fotograf okänd källa Järnvägsmuseet