Bild 175 från förr

I köket på Svartå Herrgård 28 juli 1966
Foto Örebro kuriren, källa Örebro läns museum