Bild 173 från förr

Foto Per-Olof Löfstedt, 2004.  Källa Bygdeband