Bild 172 från förr

Milkolning, Svartå, 17 september 1953. Foto Borg, Knut (1908 - 1995)