Bild 169 från förr

Svartå station. Överliggningsstuga  Fotografering 1980.. Källa Örebro länsmuseum