Bild 167 från förr


Foto Per-Olof Löfstedt

Brobygge i GamlaParken år 2004  källa Bygdeband