Bild 163 från förr

Lokstallet i Svartå 1980 .. källa Örebro länsmuseum.