Bild 162 från förr

Herbert Atterstig på Storbjörkens is.