Bild 160 från förr


T Birath, Ivan Karlsson, Oskar Olsson, Arvid Karlsson

Arbete på "kolstubbsplanen" vid Hyttområdet enligt uppgift