Bild 157 från förr

Sven Karlsson & Hjalmar Andersson med timmer från Rifallet.