Bild 156 från förr

Fullsatt på södra bänken vid Svartå station.