Bild 146 från förr

Ett skolfoto från ett okänt år.