Bild 141 från förr

Sista arbetsdagen vid Svartå Hytta, Nysunds socken ( före 1967 Kvistbro socken). Den 28 oktober 1966
Foto Mats Holmstrand