Bild 138 från förr


Svartå Bruk Fotograf Okänd. källa Bygdeband