Bild 130 från förr

En bild över Fågelåsen år 1939