Bild 126 från förr

Milkolning, Svartå, 17 september 1953
Foto Knut Borg