Bild 124 från förr

Bro över kanalen vid Bruksgatan omkring 1903. Backen i bakgrunden lades om senare.
Källa Bygdeband