Bild 116 från förr

"Svartå centrum väg 204,. Dåvarande Hjalmars verkstad byggdes ut vid Storbjörkens utlopp"
Källa: Bygdeband.se