Bild 115 från förr

Dhf20628
Lill Björkens utlopp vid Svartå kvarn