Bild 113 från förr

Fotografering 1966 (enligt register)
Fotograf Holmstrand, Mats