Bild 112 från förr

Svartå station. Stationshus,  foto 1980