Bild 110 från förr

Lusthuset på holmen
Svartå, Närke, omkr. 1780
Akvarell av Gustaf Silfverstråhle