Bild 109 från förr

"Interiör från Svartå hytta, norra Europas sista fungerande träkolshytta, vid stängningen 1966."