Bild 108 från förr


Foto Mats Holmstrand

Från fotosamlingen Sista arbetsdagen vid Svartå Hytta, Nysunds socken
(före 1967 Kvistbro socken). Den 28 oktober 1966