Bild 106 från förr


Foto Hakelier, Bernhard Jakob

Hästen är framkörd och redo för en tur.