Besök av Patrik Renberg

Degerfors kommuns servicenämndsordförande Patrik Renberg har bjudits in och gästat utvecklingsgruppens styrelse.
Vid träffen diskuterades bl.a trafikfrågor, som att få maxhastigheten sänkt till 40km/h där det idag är 50km/h. och en cykel- och
gångbana från Tallstigen till Letstigen.
Detta är ett samarbete mellan styrelsen, Degerfors kommun, polisen och trafikverket.
Maxhastigheten på stationsområdet kommer att sänkas från 50 km./h till 30 km./h.
Vi hann även med en coronanpassad  tur med stopp på intressanta ställen.