Banan till Svartåtrampet 11 nov

Bansträckningen till MTB-rundan Svartåtrampet är nu klar och banan blir ca 21 km. Stigarna är röjda för bättre framkomlighet och mer info finns på sidan för Svartåtrampet.