Båtplatser

Ett meddelande angående båtplatserna som hyrs ut vid bryggan i Storbjörken.
Alla båtplatser vid bryggan är nu uthyrda.
/Utvecklingsgruppen