Bättre busskommunikationer utlovas !

Enligt uppgifter från Jonas Karlsson  ordförande på länstrafiken så

kommer beställningsturerna återinföras om några veckor.

Två turer på vardagar och en på lördagar.

Mer info kommer senare.