Avverkning 1895


18951205

1 tunnland är ca 5000 m2