Asfalterat

Diket vid återvinningsstationen är nu igenfyllt med asfalt.