Arbetet vid kanalen

Sällan har det varit så mycket på gång som nu i Svartå. Fiberdragning, elljusspåret  och vid Slottet löper arbetet på med modernisering av kraftstationens olika delar.