Arbetet med tuben

Tuben fixad och vattnet i kanalen är tillbaka till stor glädje för änderna.