Arbetet med lindarna igång

Lindarna efter Bruksgatan beskärs av killarna från NCC på uppdrag av trafikverket.