Arbetet igång

Arbetet är nu i full gång med volleybollplanen.