Arbetet går vidare..

Arbetet går vidare med klubbstugans uteplats.