Arbetet fortskrider..

Uppgraderingen av klubbstugan går snabbt framåt.