Arbete med nya dammluckor

Anledningen att Storbjörken är lite låg på vatten (92,5m) är att arbetet med att byta ut de gamla luckorna vid "kungsådern" till nya automatiserade luckor  kommer att påbörjas kommande vecka.
För att kunna utföra arbetet kommer sjön sänkas till ca 92,35 m.  15cm från dagens nivå.